Φόρτωση ...

Εξαρτήματα συναγερμών

Στο άρθρο μας θα σας εξηγήσουμε από τη αποτελούνται ή συναγερμοί. Ένα σύγχρονο σύστημα συναγερμού αποτελείται από μία κεντρική μονάδα, τους εξωτερικούς και εσωτερικούς αισθητήρες, τις συσκευές σήμανσης (σειρήνες) και τις συσκευές επικοινωνίας που μεταδίδουν τα λαμβανόμενα σήματα στο κέντρο λήψης σημάτων.

Η κεντρική μονάδα είναι ο εγκέφαλος του συστήματος ασφαλείας και κατά συνέπεια το σημαντικότερο εξάρτημα του συστήματος ασφαλείας. Σε αυτή συνδέονται όλα τα υπόλοιπα μέρη του συναγερμού. Η κεντρική μονάδα λαμβάνει όλα τα σήματα που προέχονται από τους αισθητήρες και στη συνέχεια δίνει εντολή στις συσκευές σήμανσης να ηχήσουν και εάν έχει συνδεθεί ο συναγερμός σε κέντρο λήψης σημάτων , να γίνεται η τηλεφωνική μετάδοση τον σημάτων σε αυτό

Στην αγορά μπορείτε να βρείτε μία πολύ μεγάλη ποικιλία από κεντρικές μονάδες οι οποίες όμως διαφέρουν ως προς τις προδιαγραφές τους. Η φιλοσοφία στη κατασκευή τους ωστόσο είναι παρόμοια. Πάνω κάτω όλες αποτελούνται από το εξωτερικό κουτί που τη περικλείει , το μετασχηματιστή που φροντίζει για την ηλεκτροδότηση του συστήματος, μία μπαταρία ως εφεδρική παροχή ρεύματος και ένα πληκτρολόγιο για το χειρισμό του συστήματος.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, στην αγορά υπάρχουν πολλές κεντρικές μονάδες προς διάθεση. Ωστόσο , θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μια στοιχειωδώς αξιόπιστη κεντρική μονάδα ενός συστήματος ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει κάποιες συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να είναι σε θέση να σηκώνει ρεύμα τάσεως το λιγότερο 2Α που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και ένδειξη που να δείχνει την κατάσταση των μπαταριών ώστε να γνωρίζει ο κάτοχος του συναγερμού ανά πάσα στιγμή εάν λειτουργούν ή χρίζουν αντικατάστασης.Τέλος, θα πρέπει να μπορεί είναι σε θέση να μπορεί να καλύψει μέχρι και 6 ζώνες. Εάν η κεντρική μονάδα που σας ενδιαφέρει διαθέτει τα παραπάνω τότε θα έχετε κάνει μία καλή επιλογή.